Carrier har lansert maskiner med 0-utslippsmediet HFO R-1234ZE
Carrier PURETEC