COVID19

Vi er opptatt av våre ansatte og at kunden får en god og sikker opplevelse av våre tjenester, og har derfor iverksatt tiltak både internt og mot kunder.

Vi følger helsemyndighetenes råd og retningslinjer. Våre medarbeidere er friske, ved minste mistanke om smitte skal de ikke være på jobb.

Derfor ønsker vi:
- At kunden forteller om de har smittede, eller mistanke om smittede. Vi vil da ikke kunne møte.
- At kunden stiller håndvask og såpe tilgjengelig.
- At kunden følger de retningslinjene helsemyndighetene gir til envher tid.

- Vi håndhilser ikke
- Hansker benyttes såvidt mulig
- Vi benytter munnbind etter myndighetenes anbefaling
- Vi ønsker å bli tatt imot av èn kontaktperson, gå kortest mulig gangavstander innendørs, og holde 2m avstand til andre såvidt mulig.
- Vi ønsker å utføre arbeidet alene