Logo
Produkter

Produkter

 • Isvannsmaskiner (chillers) fra Carrier, vannkjølte, fra 20 til 3600kW kuldeytelse
  - Carrier 30XWP-ZE PURETec isvannsmaskiner/ varmepumper med skruekompressor og HFO R-1234ZE/ R515B, 270-1200kW.
  - Carrier 30XW-VZE PURETec isvannsmaskiner/ varmepumper med VRF frekvensstyrt skruekompressor og HFO R-1234ZE/ R515B, 270-1200kW.
  - Carrier 30WG / 61WG høyffektive isvannsmaskiner / varmepumper med scrollkompressor, 25-190kW
  Carrier 30XW "Aquaforce" isvannsmaskiner/ varmepumper med skruekompressor, 250-1750kW.
  - Carrier 30XW-V "Aquaforce" isvannsmaskiner/ varmepumper med VRF frekvensstyrt skruekompressor, 250-1700kW.
  - Carrier 19XR Isvannsmaskiner med sentrifugalkompressor (turbin), 700-3600kW. Tilgjengelig også i VRF utgave (frekvensstyrt).
  -

 • Luftkjølte isvannsmaskiner fra Carrier fra 17 til 1700kW kuldeytelse
  - Carrier 30RBS små luftkjølte isvannsmaskiner / varmepumper med scrollkompressor, 17-200kW
  - Carrier 30RBM / RBP luftkjølte isvannsmaskiner med scrollkompressor, 250-800kW
  - Carrier 30RQM / RQP luft-vann varmepumper med scrollkompressor, 250-800kW
  - Carrier 30XA luftkjølte isvannsmaskiner med skruekompressor, 250-1700kW

 • Varmepumpeløsninger fra Thermia

 • Automatikk og samkjøring for kjøleanlegg

 • HiRef dataromskjølere for isvann, byvann, DX, frikjøl, også i kombinasjoner, 5 til 240kW kuldeytelse

 • Frikjøling fra Carrier og HiRef

 • HiRef InRow og InRack-kjølere for isvann eller DX fra HiRef

 • Fancoils fra Carrier
  - Carrier 42NMS fancoils for vegg, tak eller gulvmontasje
  - Carrier 42GW himlingskassetter

 • Luft-luft varmepumper fra General

 • Tørrkjølere fra Carrier, Güntner, Searle og TTC

 • Kjøle- og fryseanlegg

 • Mekaniske og kjemiske rengjøringsmaskiner for de fleste typer varmevekslere (f.eks kjølere og kondensatorer)

 • ATEX kompressorer, pressostater og kondensatorer/ tørrkjølere

 • Spesialkonstruksjon av kjøleanlegg til offshore og marine

 • Utleie av portable og faste kjøleanlegg

 • Ta kontakt for nærmere informasjon og produktspesifikasjoner.
  Carrier HiRef Guentner